10/11/2021

Selamat Hari Pahlawan Nasional

SEPENGGAL ASA PAHLAWAN BANGSA
Oleh : Cucu Hayati

Perjuangan merebut kemedekaan
Sebuah keniscayaan
Untuk meraih jati diri anak bangsa
Asasi yang melekat tergadai oleh penjajah
Bergumul rasa
Ingin melepas belenggu nista

Maka bangkitlah orang-orang pilihan
Utusan Tuhan untuk merebut kemerdekaan
Tanah tumpah darah
Mengusir penjajah yang telah lama
Menikmati suburnya tanah persada
Hingga proklamasi membahasa di angkasa raya

Bulan november di tahun kemerdekaan
Penjajah yang kalah ingin kembali
Menggandeng sekutu untuk menjajah kembali
Para pejuang tak pernah jeda
Mengintai musuh dan mengusirnya
Melengking di langit Indonesia, Merdeka

Sekali merdeka tetap merdeka
Dengan semangat yang membara
Bambu runcing mengalahkan meriam
Tekad para pejuang menancapkan penaka
Mutiara kemerdekaan terjaga hingga kini
Itulah sepenggal asa pahlawan bangsa

Bandung
10 November 2020
10.00

Pengumuman
About nurulihsan